banner1.png

Microsoft Dynamics AX 2012 - Aktualności

PDF

Microsoft Dynamics AX 2012 jest innowacyjnym rozwiązaniem ERP, z wbudowanymi rozszerzeniami funkcjonalnymi dla branż: produkcyjnej, usług profesjonalnych, sprzedaży detalicznej i administracji publicznej. Rozwiązanie umożliwia pracę, w ramach jednego rozwiązania, przedsiębiorstwom działającym na rynku krajowym i w skali międzynarodowej, a także w jednej lokalizacji lub w strukturze rozproszonej geograficznie. Microsoft Dynamics AX 2012 dostępny jest w ponad 40 wersjach językowych i kompleksowo obsługuje następujące procesy biznesowe:

  • - Zarządzanie finansami
  • - Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • - Produkcja
  • - Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • - Zarządzanie projektami
  • - Handel detaliczny
  • - Analiza danych biznesowych i raportowanie

MS Dynamics AX jest udostępniany z dostępem do kodu źródłowego. Dzięki temu można go elastycznie dostosowywać do wymogów poszczególnych przedsiębiorstw tak aby zabezpieczyć spełnienie wymagań konkretnych użytkowników systemu.

Funkcjonalności CRM w Microsoft Dynamics AX: Planowanie czasu

Nowa funkcjonalność przygotowana do wersji 4.0 Microsoft Dynamics AX. Funkcjonalność umożliwia planowanie czasu poprzez rejestrację nadchodzących i wykonanych zadań (zdarzeń). Dostępne są następujące widoki kalendarzy: Wszyscy / dzień Wszyscy / miesiąc Kalendarz osobisty / dzień Kalendarz osobisty / tydzień Kalendarz osobisty / miesiąc Kalendarz osobisty / miesiąc wg tygodni Kalendarz osobisty / rok Kalendarz osobisty / lista Pierwsze dwa widoki ... Czytaj więcej

Integracja Microsoft Dynamics AX 4.0 z DHL24

Nowa funkcjonalność umożliwia dwukierunkową integrację systemu MICROSOFT DYNAMICS AX w wersji  4.0 z systemem DHL24 operatora logistycznego DHL w zakresie przesyłek krajowych. Wykorzystany został serwis internetowy DHL24 WebAPI  firmy DHL (jego opis znajduje się na stronie https://dhl24.com.pl/webapi/doc.html).   Możliwe jest tu wykonanie bezpośrednio z poziomu AX: - utworzenie (zdefiniowanie)... Czytaj więcej

Klasyfikacja ABC wg innych metod w Microsoft Dynamics AX

W systemie Microsoft Dynamics AX 2009 zostały dodane nowe metody obliczania klasyfikacji ABC:   1. Klasyfikacja ABC wg średniej miesięcznej sprzedaży   Do definicji towaru została dodana kolejna (obok 4 istniejących) metoda klasyfikacji towarów, oparta na średniej miesięcznej sprzedaży (ilościowo). Wartość do klasyfikacji liczona jest wzorem: sprzedaż_ilościowo_z podanego_okresu / liczba_miesięcy_w_okresie   2. Klasyfikacja ABC wg średniej miesięcznej... Czytaj więcej

Modyfikacja wspomagająca obliczanie podatku w związku z ustawą o redukcji obciążeń administracyjnych

Od 1 stycznia 2013 weszła w życie ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U.2012.1342). Wprowadziła ona istotne zmiany, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosowanych systemach rachunkowości. Szczególne miejsce zajmuje w tej ustawie wprowadzenie art. 15b w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: „Art. 15b. 1. W przypadku zaliczenia... Czytaj więcej

Zakończenie wdrożenia Microsoft Dynamics AX 2009

Od października 2012 firma Teka Maszyny Budowlane sp. z o.o. w Warszawie rozpoczęła eksploatację systemu Microsoft Dynamics AX. System ten całkowicie zastąpił wcześniej użytkowany system SAP Business One. Czytaj więcej

Raporty w systemie Microsoft Dynamics AX 2009

Jako kolejne udostępniamy do ściągnięcia naszym klientom nasze krótkie szkolenie z zakresu obsługi standardowych raportów w Microsoft Dynamics AX 2009. Szkolenie te jest w pełni dziełem naszej firmy i jako takie podlega ochronie praw autorskich nie jest więc możliwe jego przerabianie ani też odpłatne udostępnianie przez podmioty do tego nieupoważnione. Microsoft... Czytaj więcej

Obsługa procesu sprzedaży w Microsoft Dynamics AX 2009

Jako kolejne udostępniamy do ściągnięcia naszym klientom nasze krótkie szkolenie z zakresu obsługi standardowego procesu sprzedaży w Microsoft Dynamics AX 2009 na przykładzie firmy handlowej. Szkolenie te jest w pełni dziełem naszej firmy i jako takie podlega ochronie praw autorskich nie jest więc możliwe jego przerabianie ani też odpłatne udostępnianie... Czytaj więcej

Obsługa procesu zakupu w Microsoft Dynamics AX 2009

Jako kolejne udostępniamy do ściągnięcia naszym klientom nasze krótkie szkolenie z zakresu obsługi standardowego procesu zakupu w Microsoft Dynamics AX 2009 na przykładzie firmy handlowej. Szkolenie te jest w pełni dziełem naszej firmy i jako takie podlega ochronie praw autorskich nie jest więc możliwe jego przerabianie ani też odpłatne udostępnianie... Czytaj więcej

Generator Sprawozdań Finansowych w Microsoft Dynamics AX 2009

Po raz pierwszy na naszych stronach udostępniamy do ściągnięcia naszym klientom nasze krótkie szkolenie z zakresu Generatora Sprawozdań Finansowych Microsoft Dynamics AX 2009. Szkolenie te jest w pełni dziełem naszej firmy i jako takie podlega ochronie praw autorskich nie jest więc możliwe jego przerabianie ani też odpłatne udostępnianie przez podmioty... Czytaj więcej

Wdrożenie Microsoft Dynamics AX 2009 w firmie Teka Maszyny Budowlane

Od stycznia 2012 rozpoczęliśmy wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX w firmie Teka Maszyny Budowlane sp. z o.o. w Warszawie. System ten ma zastąpić obecnie funkcjonujący system SAP Business One. Czytaj więcej

Zmiana siedziby

Od 1 maja 2011 nasza firma zmieniła swoją lokalizację. Nasz nowy adres to: ul. Ryżowa 24 I 02-483 Warszawa   Nowy numer telefonu to: 22 245 36 22 Nowy numer faksu to: 22 863 01 07  Czytaj więcej

Podpisanie umowy na przeprowadzenie szkoleń z budżetowania

2010-03-23               Od 1 stycznia 2010 roku realizujemy projekt p.t. ?Budżetowanie w oparciu o narzędzia informatyczne? współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie 8.1., podziałanie 8.1.1 W ramach projektu realizowane będą 2-dniowe szkolenia z zakresu budżetowania dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Przewidujemy przeszkolenie 120 osób z terenu województwa... Czytaj więcej

Start projektu dofinansowanego ze środków UE

2010-01-02                 Od 1 stycznia 2010 roku wystartował projekt p.t. ?Budżetowanie w oparciu o narzędzia informatyczne? współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie 8.1., podziałanie 8.1.1   Celem głównym POKL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Działania podejmowane w ramach Programu zmierzają do podnoszenia i rozwijania potencjału podmiotów w... Czytaj więcej

I etap projektu zakończony

2009-07-08  Z końcem czerwca bieżącego roku zakończyliśmy pierwszy etap projektu POKL 8.1.1 - "Podnoszenie umiejętności osobistych pracowników Platan".Zostało przeprowadzone badanie matrycy kompetencji zawodowych dwóch grup pracowników firmy Platan, tj. grupy menadżerów oraz grupy sprzedawców.Badanie zostało przeprowadzone metodą 360 stopni, pozwoliło to na odpowiednie profilowanie materiałów szkoleniowych.Badanie przeprowadzono na docelowej grupie... Czytaj więcej

Gold Certified Partner - recertyfikacja

2009-04-09 Od kilku lat jesteśmy partnerem firmy Microsoft w programie wprowadzania systemu Microsoft Business Solutions. Rok temu uzyskaliśmy status "Gold Partner", potwierdzający wysoką jakość usług świadczonych przez naszą firmę. Obecnie otrzymaliśmy recertyfikacje "Gold Partner" potwierdzającą nasze wysokie kwalifikacje oraz zaangażowanie  w upowszechnianiu produktu Microsoft Dynamics AX.   Microsoft Dynamics AX, wcześniej Microsoft Business Solutions - jest systemem ERP II... Czytaj więcej

Start projektu

2009-04-07                 Od 1 kwietnia 2009 roku wystartował projekt p.t. ?Podnoszenie umiejętności osobistych pracowników Platan? współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie 8.1., podziałanie 8.1.1   Celem głównym POKL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Działania podejmowane w ramach Programu zmierzają do podnoszenia i rozwijania potencjału podmiotów w obszarach... Czytaj więcej

Zarządzanie magazynami wysokiego składowania - algorytmy / kryteria wyboru lokalizacji

2009-03-29 Algorytmy wyboru lokalizacji przy przyjęciach i wydaniach towarów stanowią jeden z bardziej istotnych elementów zaawansowanego zarządzania magazynem wysokiego składowania. Są one pochodną potrzeb biznesowych oraz budowy i możliwości infrastruktury logistycznej magazynu. Ideałem było by, aby kryteria wyboru lokalizacji (których pochodną są algorytmy wyboru) wynikały tylko i wyłącznie z potrzeb biznesowych,... Czytaj więcej

Zajęcia Zawodowe

Podczas gdy na zajęciach zawodowych z rękodzieła uczniowie przygotowują ozdoby na świąteczny stół?    na zajęciach zawodowych Opiekuna trenujemy pierwszą pomoc i ?.         produkujemy pierwszą polską mumię.   Czytaj więcej

Zajęcia językowe

2009-03-26 Nauka języka angielskiego jest zupełnie inna niż w szkole. Choć uczniowie również używają podręczników.   Czytaj więcej

Rekodzieło

2009-03-24 Uczniowie uczą się wykonywać drobne przedmioty, dzięki czemu w przyszłości będą mogli podjąć pracę zarobkową. Przy okazji świetnie się bawią.         Czytaj więcej

Patronat dla naszego projektu

2009-03-21                   Patronat nad naszym projektem objęła Francys Mayela Barraza Sudnicka ? gwiazda obecnej (9-tej) edycji ?Tańca z Gwiazdami?, gdzie jej partnerem jest Łukasz Czarnecki.   Francys Mayela Barraza Sudnicka - modelka, pół Polka, pół Wenezuelka. Ojciec jest Wenezuelczykiem (Francisco Barraza Espanioza), matka Polką (Irena Sudnicka). Francys żyła i uczyła się w Polsce, a następnie... Czytaj więcej

Napisali o nas w Rozmaitościach Ełckich

2009-03-20Napisali o nas w Rozmaitościach Ełckich                     W styczniu 2009 zainaugurowano realizację projektu ?Zawód szansą na lepsze życie?, finansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 ? 2013. Autorem i realizatorem projektu jest firma INDYGO POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy. Główna część zajęć będzie... Czytaj więcej

Podczas zajęć

2009-03-16                   Każdy z uczestników projektu pogłębia indywidualnie swoją znajomość z komputerem.     Ważnym elementem zajęć jest ?. przerwa z ciepłym posiłkiem.       Jak widać poniżej ? zajęcia nie muszą być nudnym odsłuchiwaniem regułek.       Niektóre zajęcia zawodowe kończą się dość nieoczekiwanymi produktami (poniżej efekt zajęć zawodowych: Opiekun/Opiekunka)     Czytaj więcej

Zmotywować samego siebie

Zmotywować samego siebie 2009-02-23 Dużo mówi się i pisze o motywowaniu pracowników, jak oceniać i nagradzać, by zwiększać jakość i wydajność wykonywanej przez nich pracy. A jak zwiększać wydajność swojej pracy, jak motywować siebie samego? Bo przecież motywowanie przez Szefa za pomocą systemu premii i nagród finansowych czy pozafinansowych nie zawsze... Czytaj więcej

 

Pełna lista artykułów