banner1.png

Budowanie Konsorcjów przez małe i średnie przedsiębiorstwa dla innowacji technologicznych

PDF

2006-06-22

Projekt realizowany przez MTD Marek Dziduszko w partnerstwie z Indygo Polska Sp. z o. o. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Szkolenie MTD to ?dostawa? know-how i doświadczeń. Wiele środków na rozwój z funduszy strukturalnych, programów ramowych i dotacji celowych można pozyskać działając wyłącznie w porozumieniu z innymi firmami. Stworzenie konsorcjum wymaga ustalenia ról, wielkości zaangażowania i zasad podziału korzyści pomiędzy uczestnikami. Utrzymanie konsorcjum ? dużych umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych. Nagroda to większa siła konkurencyjna członków porozumienia i większe możliwości sprzedaży lub wdrażania innowacji technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych.

 

Dla kogo?:

 

Dla właścicieli i pracowników wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (mikro, małych, średnich i dużych): przedsiębiorstw, spółek, fundacji, firm zagranicznych, stowarzyszeń, organizacji, towarzystw a także osób fizycznych. Ważne, aby działalność gospodarcza była zarejestrowana.

 

Czas trwania: 3 sesje po 2 dni, razem 6 dni

 

Cena (za 6 dni, za osobę).

Dla MSP: 336,43 zł. Dla dużych przedsiębiorstw: 672, 86 zł. Tak mało dzięki 80% (60%) dofinansowaniu ze środków unijnych. W cenie: zajęcia, materiały, kodowana część www, obiady, napoje, certyfikat.

 

Trenerzy i metodyka:

 

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów z UNIDO i z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE orasz doświadczonych trenerów MTD  z akredytacją w programach PHARE 2000 i PHARE 2001,. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie prezentacji, ćwiczeń, gier symulacyjnych, analizy przypadków i warsztatów.

 

Tematy szkoleń :

1.         Komunikacja interpersonalna dla menedżera

2.         Budowanie zespołu i kierowanie nim

3.         Rachunkowość zarządcza dla menedżera

4.         Zarządzanie projektami

Miejsce i terminy:

Warszawa, Gliwice i inne miasta (info na www.konsorcja.mtdmark.pl)

Organizatorzy:?

Konsorcjum: Naczelna Organizacja Techniczna ? NOT FSNT (partner), MTD Marek Dziduszko (lider) oraz Indygo Polska sp. z o.o. (partner). Współpraca: UNIDO. Projekt pt. ?Budowanie konsorcjów przez MSP dla innowacji technologicznych? finansowany ze źródeł Unii Europejskiej (nr SPORZL/2.3a/2/14/058/0101).

 

Zgłoszenie ? umowa szkoleniowa na www.konsorcja.mtdmark.pl . Można także otrzymać z Centrum Szkoleń MTD, tel: 022 863 81 75. Wypełniony formularz uczestnictwa prosimy odesłać na nr faxu: 022 863 78 97.
Szczegóły organizacyjne wyślemy mailem lub faxem.

 

 

 
Wstecz