banner1.png

Ocena funkcjonowania MPO Warszawa

PDF

2007-05-14

W 2006 roku wygraliśmy przetarg na wykonanie audytu zatrudnienia w MPO Warszawa oraz przetarg na audyt struktury oraganizacyjnej, gospodarki sprzętowo-magazynowej i gospodarki nieruchomościami. Dzięki temu mogliśmy kompleksowo podejść do analizy zasad funkcjonowania MPO Warszawa. W wyniku przeprowadzonych audytów Zamawiający otrzymał rzetelną ocenę struktury organizacyjnej oraz aktualnej sytuacji Firmy w ww. obszarach. Raport zawierał również wytyczne odnośnie kierunków zmian, które w długim okresie wpłyną na poprawę funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

 

 
Wstecz