banner1.png

Lista kluczowych inwestycji na lata 2007-2013 do programów Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka przyjęta

PDF

2007-08-30

27 sierpnia 2007 r. Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka na konferencji prasowej poinformowała, że na liście projektów kluczowych do Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka znalazło się 350 inwestycji o wartości całkowitej 42,5 mld euro. Na liście podstawowej jest 256 projektów (140 dla Programu Infrastruktura i Środowisko oraz 116 dla Programu Innowacyjna Gospodarka), natomiast na liście rezerwowej znalazły się 94 inwestycje. Wiele spośród projektów kluczowych związanych jest z organizacją Mistrzostw EURO 2012 i najczęściej dotyczą infrastruktury transportowej oraz turystyki i promocji Polski na arenie międzynarodowej. Pani Minister zaznaczyła, że budowa stadionów będzie finansowana w całości ze środków budżetowych.
Umowy dla projektów z listy podstawowej będą podpisywane jeśli wniosek o dofinansowanie  wraz z pełną dokumentacją dotyczącą projektu przejdzie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując pozytywny wynik. Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu, po zasięgnięciu opinii ekspertów, podejmuje Instytucja Zarządzająca, która (o ile nie przekazała tej funkcji innej instytucji) zawiera z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu. Proces podpisywania umów o dofinansowanie rozpocznie się w momencie wejścia w życie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia danego programu operacyjnego.

Lista projektów na stronach Portalu Funduszy Strukturalnych. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Fundusze+na+lata+2007-2013/kp_kluczowe_inwestycje_pois_poig.htm

 

 
Wstecz