banner1.png

Koniec negocjacji Programu Innowacyjna Gospodarka z Komisją Europejską

PDF

2007-09-20

17 września 2007 r. w Brukseli zakończyły się negocjacje Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Podczas spotkania ostatecznie uzgodniono wspólne stanowisko obu stron co do sposobu załatwienia uwag Komisji Europejskiej zgłoszonych do PO IG.

Poprawiony zgodnie z ustaleniami Program, będący oficjalnym stanowiskiem strony polskiej, zostanie przekazany do KE w dniu 21 września br.
W trakcie negocjacji przedstawiciel Komisji Europejskiej zadeklarował, że oficjalna decyzja o akceptacji PO IG zostanie wydana jeszcze we wrześniu.
W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli: Jacek Szczot, podsekretarz stanu w MRR, Tomasz Nowakowski, sekretarz stanu w UKIE, jako doradca oraz Anita Wesołowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w MRR. Komisję Europejską reprezentował Manfred Beschel, Dyrektor, DG REGIO.

 

 
Wstecz