banner1.png

Koniec negocjacji z Komisją Europejską PO Infrastruktura i Środowisko

PDF

2007-09-21
20 września 2007 roku odbyło się ostatnie techniczne spotkanie negocjacyjne w Warszawie dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Podczas spotkania uzgodniono kwestie dotyczące m.in. opisu poszczególnych priorytetów, linii demarkacyjnej oraz komplementarności w stosunku do innych programów operacyjnych, w tym również programów finansowanych w ramach EFFROW i EFR, kwalifikowalności przedsięwzięć w ramach poszczególnych funduszy (Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), zasad możliwości częściowego finansowania dworców kolejowych, nazw dla priorytetów.

W przypadku sektora środowiska uzgadniano m.in. zapisy w priorytecie III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, oraz kwestie dotyczące włączenia w projekty inwestycyjne priorytetu II działań związanych ze społecznymi kampaniami edukacyjnymi.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślili, że PO IiŚ jest największym programem operacyjnym negocjowanym dotychczas w ramach środków wspólnotowych.

Do uzgodnienia w trybie roboczym pozostało doprecyzowanie odpowiednich zapisów w programie. Zgodnie z ustaleniami, Polska ma przekazać w najbliższym czasie uzgodnioną wersję programu. Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia PO IiŚ jest spodziewana na początku października 2007 r.

 

 
Wstecz