banner1.png

I posiedzenie Pre-komitetu Monitorującego PO Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

PDF

2007-09-24

Dnia 18 września 2007 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Pre-komitetu  Monitorującego PO Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Obradom Pre-komitetu przewodniczył sekretarz stanu w MRR ? Władysław Ortyl.
Minister Ortyl poinformował, że celem powołania Pre-komitetu Monitorującego jest przyspieszenie procesów mających na celu uruchomienie Programu, a także włączenie partnerów społeczno-gospodarczych i strony samorządowej w proces przygotowania systemu wdrażania.
Pre-komitet powołano Zarządzeniem nr 15 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 lipca 2007 r., a będzie funkcjonował do czasu powołania Komitetu Monitorującego, co ma nastąpić po zatwierdzeniu PO RPW przez Komisję Europejską. W trakcie spotkania Pre-komitet podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu swojej pracy.
Minister Ortyl przedstawił przebieg negocjacji z Komisją Europejską, które zakończyły się 6 września 2007 r. w Brukseli. W wyniku negocjacji w Programie wydzielono dwie dodatkowe osie priorytetowe: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Włączono również do programu inicjatywę JEREMIE. Obecnie tekst programu jest ostatecznie opracowywany pod względem redakcyjnym. Na początku października 2007 r. KE powinna wydać decyzję akceptującą program.
Pan Pascal Boijmans, zastępca dyrektora Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, który pogratulował stronie polskiej owocnych negocjacji. Podkreślił, że PO RPW jest programem unikatowym i postrzeganym w Brukseli jako szczególnie istotny.

 

 
Wstecz