banner1.png

Beneficjenci dostaną zaliczki na rozpoczęcie projektów

PDF

2007-09-25

W dniu 17 września 2007 r. odbyła się konferencja prasowa, na której Minister Rozwoju Regionalnego, pani Grażyna Gęsicka, poinformowała o zasadach wypłacania beneficjentom zaliczek na rozpoczęcie projektów. Środki na wypłatę zaliczek będą pochodzić z pieniędzy unijnych. Unia Europejska wypłaca każdemu z państw członkowskich zaliczki na realizację programów operacyjnych, Polska do końca 2008 r. otrzyma z UE 13,3 mld zł w postaci zaliczek. Zapisy określające zasady przyznawania zaliczek zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych.

Zaliczkę na realizację projektów będą mogli otrzymać wszyscy beneficjenci, którzy nie prowadzą działalności dla zysku. Warunki udzielenia zaliczki będą określone w umowie. Wielkość zaliczki będzie zależała od rodzaju przedsięwzięcia, które beneficjent ma zamiar wykonać. Minister Gęsicka poinformowała, że z zaliczek będą mogli korzystać także przedsiębiorcy, ale tylko w określonych przypadkach:

  • jeżeli realizują projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego np. projekty szkoleniowe
  • kiedy prowadzą prace badawczo-rozwojowe albo finansują inwestycje początkowe, polegające na wykorzystaniu nowych technologii i wdrożeniu rozwiązań charakteryzujących się wysoką innowacyjnością
  • gdy projekt realizowany jest przez jednego beneficjenta i beneficjent ten jest spółką skarbu państwa lub bankiem państwowym
  • gdy projekt polega na wsparciu funduszy kapitałowych.

Przy zaliczce do 1 mld zł trzeba będzie podpisać weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, natomiast w przypadku zaliczki przekraczającej 1 mld zł proponowane są różne zabezpieczenia, które zależą od rodzaju beneficjenta oraz rodzaju projektu. Zaliczki będą wypłacane albo w jednej albo w kilku transzach, przy czym uzyskanie kolejnej będzie uzależnione od rozliczenia poprzednich.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego liczy że dzięki zaliczkom zwiększy się absorpcja środków unijnych w Polsce, zwłaszcza wśród beneficjentów, którzy nie mieli środków finansowych by wyłożyć je na realizację projektu i poczekać na ich refundację.
Warunki udzielenia zaliczek na stronie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Fundusze+na+lata+2007-2013/zaliczki_z_unii.htm

 
Wstecz