banner1.png

Komisja zaakceptowała programy: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz 5 programów regionalnych

PDF

2007-10-03

2 października 2007 r. komisarz Danuta Hübner uroczyście podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz pięć regionalnych programów operacyjnych dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego i podkarpackiego.

Akceptację Komisji Europejskiej wcześniej uzyskały programy: Kapitał Ludzki i Pomoc Techniczna oraz 5 programów regionalnych dla województw: dolnośląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i śląskiego.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

 
Wstecz