banner1.png

Unijne miliardy w podziale na regiony

PDF

2007-10-11
Unijne miliardy w podziale na regiony


9 października 2007 r., podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jerzy Kwieciński, przedstawił szacunkowe wyliczenia wsparcia unijnego na lata 2007-2013, jakie trafi do poszczególnych regionów Polski.
Tworząc zestawienie dla poszczególnych województw wzięto pod uwagę wartość:

  • regionalnego programu operacyjnego
  • regionalnego komponentu programu Kapitał Ludzki
  • alokacji w programie Rozwój Polski Wschodniej
  • podziału części środków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegółowe informacje o wielkościach unijnego wsparcia dla poszczególnych regionów w latach 2007-2015 na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/konferencja_miliardy.htm)

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 
Wstecz