banner1.png

Najważniejsze inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych

PDF

2007-10-16
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło prace związane z przygotowaniem wykazu indywidualnych projektów kluczowych dla programów operacyjnych: Infrastruktura i środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej.
Na listach podstawowych kluczowych inwestycji, mających strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, znalazło się 539 projektów. Ich ogólna wartość wynosi 42 534,94 mln euro, z czego z funduszy unijnych pochodzić będzie 27 401,78 mln euro.
Listy rezerwowe obejmują natomiast 314 projektów o łącznej wartości 16 070,86 mln euro i dofinansowaniu z UE w wysokości 9 939,12 mln euro (bez wartości dofinansowania projektów rezerwowych w PO Rozwój Polski Wschodniej).
Podane kwoty mają one charakter indykatywny i mogą ulec zmianie na etapie zawierania umów o dofinansowanie projektów. Szczegóły na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

 
Wstecz