banner1.png

Projekt ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

PDF

2007-10-16
Projekt ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Kredyt technologiczny udzielany będzie firmom przez banki komercyjne, a o jego częściowej spłacie, w postaci premii technologicznej, decydować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego ? to główne założenia projektu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Ponadto Fundusz Kredytu Technologicznego zostanie zasilony kwotą 409,5 mln euro ze środków unijnych.
Udzielanie kredytu technologicznego przez banki komercyjne znacznie zwiększy dostęp do środków przeznaczonych na wdrożenie technologii. Do tej pory to Bank Gospodarstwa Krajowego był jedyną instytucją udzielającą zarówno kredytu na wdrożenie technologii, jak i decydującą o jego częściowym umorzeniu, co blokowało szybkie przyznawanie przedsiębiorcom kolejnych kredytów. Po wprowadzeniu ustawy, BGK będzie dysponował środkami z Funduszu Kredytu Technologicznego jedynie na premię technologiczną.
Kredyt technologiczny został ujęty w działaniu 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ? Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Ministerstwo Gospodarki szacuje, że z pieniędzy przeznaczonych na to działanie, w postaci premii technologicznej, skorzysta co najmniej 450 przedsiębiorstw.
Maksymalna wysokość premii nie będzie mogła przekroczyć 4 mln zł oraz 70 proc. kredytu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw i 60 proc. kredytu przyznanego średnim firmom. Dofinansowanie zależeć będzie ponadto od wartości usług lub sprzedanych przez firmę towarów, jako efektów inwestycji technologicznej.
Projekt nowelizacji ustawy obniża z 50 do 40 proc. wymagany udział usług badawczo-rozwojowych w ogólnej sprzedaży firm. Pozwoli to większej liczbie przedsiębiorców na ubieganie się o status centrum badawczo-rozwojowego.
Źródło: Centrum Informacyjne Rządu 

 

 
Wstecz