banner1.png

Kolejny konkurs na projekty pilotażowe - woj. podlaskie

PDF

2007-10-31
Kolejny konkurs na projekty pilotażowe - woj. podlaskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił konkursy na projekty pilotażowe w ramach regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1.     Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1., Poddziałanie 6.1.1.Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

2.     Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Winsoki o dofinansowanie projektów można składać do 12 grudnia 2007r.
Więcej szczegółów na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku http://www.apraca.pl/biwu/

 
Wstecz