banner1.png

I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

PDF

2007-10-31
26 października 2007 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki.
Komitet Monitorujący podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia decyzji podjętych wcześniej przez Pre-komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki. Członkowie Komitetu zatwierdzili:

  • regulamin Komitetu Monitorującego,
  • decyzję o powołaniu Podkomitetów Monitorujących Program Kapitał Ludzki dla poszczególnych województw
  • ogólne kryteria wyboru projektów oraz szczegółowe kryteria wyboru dla wybranych (pilotażowych) typów projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki, pozytywnie zaopiniowane przez Pre-komitet Monitujący.

Komitet Monitorujący podjął również decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji w 2007 r. projekty systemowe Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Kapitał Ludzki.

Zatwierdzony został ?Plan oceny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013? ? dokument strategiczny dla ewaluacji PO KL. Plan oceny określa instytucje zaangażowane w proces ewaluacji, zakres i ich odpowiedzialności i zadania, a tym samym wyznacza system ewaluacji PO KL.

Szczegóły na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

 
Wstecz