banner1.png

Zarządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego

PDF

2007-10-31
Minister Rozwoju Regionalnego, 30 października 2007 r., wydał rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Jednym z pierwszych zadań Komitetu Monitorującego będzie przyjęcie kryteriów wyboru projektów w ramach Programu.
Zgodnie z przepisami wspólnotowymi Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma zapewniać skuteczność i gwarantować wysoką jakość realizacji Programu.
Treść zarządzenia na stronach portalu www.funduszestrukturalne.gov.pl

Źródło: Portal www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

 
Wstecz