banner1.png

Zachodnipomorskie: pierwsze konkursy z PO Kapitał Ludzki

PDF

2007-11-07


W dniu 6 listopada 2007r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków na konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można składać w ramach:

  • Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
  • Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
  • Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 6 grudnia 2007 do godz. 15. Szczegółowe informacje, w tym również w zakresie dokumentacji konkursowych dostępne są na stronie internetowej www.pokl.wup.pl oraz w Punktach Informacyjnych EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w:

  • siedzibie WUP w Szczecinie: ul. Mickiewicza 41, pok. 211, tel. 091 42 56 163, 091 42 56 164
  • Wydziale Zamiejscowym WUP w Koszalinie: ul. Słowiańska 15a, tel. 094 34 62 536.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 
Wstecz