banner1.png

Konkursy pilotażowe w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim

PDF

2007-11-08

29 października 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił nabór wniosków do konkursu pilotażowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Dokumentacja konkursowa oraz ogłoszenia konkursowe dostępne są w Punkcie Informacyjnym EFS (pokój 1a) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28 oraz na stronie internetowej www.up.gov.pl/efs. Termin składania wniosków upływa 5 grudnia 2007r. o godz. 15.30.

 

 
Wstecz