banner1.png

Kolejne konkursy w ramach SPO KP

PDF

2007-11-26

Woj. małopolskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 12 listopada 2007 ogłosił nabór wniosków w ramach  PO KP Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw oraz Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wnioski można składać do dnia 2 stycznia 2008. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych EFS w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.
Woj. wielkopolskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w dniu 14 listopada 2007 ogłosił nabór wniosków do konkursu pilotażowego w ramach PO Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Wnioski będą przyjmowane do dnia 31 grudnia 2007 lub do wyczerpania środków.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, pod nr telefonu 061 846 38 23 oraz na stronie internetowej http://www.wup.poznan.pl/.
Woj. kujawsko-pomorskie:  Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego ogłosił 2 konkursy o dofinansowanie działań w ramach PO KP Poddziałanie
8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw oraz Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Termin składania wniosków: 28 grudnia 2007. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pokój 227,223,221, tel. 056 656 11 36/42/45, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Woj. śląskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił 19 listopada 2007 konkursy pilotażowe w ramach PO KP Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz w ramach Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Termin składania wniosków: 4 stycznia 2008 do godz. 14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w Zespole ds. Promocji i Informacji: III piętro, pokój nr 311, pod nr telefonu 032 757 33 11 lub droga mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Także 19 listopada 2007 Urząd Marszałkowski  w Katowicach otworzył nabór wniosków w ramach Działania 9.5.
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Termin składania wniosków 2 stycznia 2008. Dodatkowe informacje można uzyskać również w Wydziale EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz pod nr telefonu 032 608 05 41/46 i na stronie internetowej http://www.efs.silesia-region.pl/.
Woj. warmińsko-mazurskie: W dniu 19 listopada 2007 Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków do konkursu pilotażowego w ramach Działania 9.5.
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Termin składania wniosków upływa 18 stycznia 2008. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1, II piętro, pokój 319 ? Biuro Obsługi Projektów, tel.089 52 19 715, 089 52 19 722 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz na stronie internetowej http://www.efs.warmia.mazury.pl/.
Woj. mazowieckie: 15 listopada 2007 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków w ramach PO KP Poddziałanie
8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw oraz Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Termin składania wniosków: 28 grudnia 2007, a szczegółowe informacje można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie, pod numerem infolinii: 0 801 101 101, oraz za pocztą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
21 listopada 2007 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków na konkurs pilotażowy w ramach
PO KP Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Wnioski można składać do 10 stycznia 2008. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16, pod numerem telfonu (022) 578 44 34, 578 44 55 oraz za pomocą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 
Wstecz