banner1.png

Opolskie i Lubuskie: ruszają konkursy pilotażowe

PDF

2007-11-28

Woj. opolskie:  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradczych dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Poddziałania 6.1.1 ?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioski można składać do dnia 07.01.2008. Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,ul.Głogowska 25c, 45-315 Opole (pokój nr 14) oraz na stronie internetowej: http://www.umwo.opole.pl/ i http://www.wup.opole.pl/.

Woj. lubuskie: 28 listopada 2007r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach PO Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Wnioski można składać do dnia 14.01.2008 do godz. 15.30. Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie WUP w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, w pokoju nr 202 oraz na stronie internetowej www.wup.zgora.pl.
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkursy zamknięte na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy?.
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz Poddziałania 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradczych dla przedsiębiorstw?. Wnioski można składać do dnia 14.01.2008. Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym EFS, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pok.126 oraz na stronach internetowych http://www.lubuskie.pl/, http://www.efs.lubuskie.pl/

 

 
Wstecz