banner1.png

Kolejny program ramowy dla przedsiębiorców i innowatorów

PDF

2007-12-03

 

 

29 listopada 2007 r. ruszył Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności, opracowany przez Komisję Europejską. W odróżnieniu od innych programów unijnych, nie będzie on wspierał przedsiębiorców przez dotacje pieniężne, ale ma ułatwić zdobycie środków na wcielenie innowacyjnych projektów w życie i poszerzyć dostęp do funduszy, kredytów i inwestycji wspierających działalność gospodarczą.

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (w skrócie CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme ) dzieli się na trzy programy szczegółowe wspierające przedsiębiorczość i innowatorów, technologie informacyjne i telekomunikacyjne oraz popierające lepsze wykorzystanie zasobów energetycznych państw członkowskich. Program przeznaczony jest głównie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, czy administracji publicznej i samorządowej. W tym przypadku nie ma określonej kwoty przypadającej jedynie Polsce ? liczą się najlepsze oferty spośród wszystkich państw Unii Europejskiej.

Najbardziej interesujący dla naszych przedsiębiorców jest Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji. Zamiast bezpośrednich dotacji na określone cele, które stanowią trzon innych programów, CIP stawia na działania pośrednie. Pula ponad 1,13 mld euro trafi do małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie MŚP) za pośrednictwem banków, funduszy poręczeniowych i inwestycyjnych. Za pośrednictwem programu, zostanie uruchomiony system poręczeń dla sektora MŚP, pieniądze pójdą również na rozwój pośrednictwa finansowego między przedsiębiorcami i bankami, inwestorami, czy instytucjami państwowymi i unijnymi.

Drugi program szczegółowy o dość długiej nazwie - Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, stawia na rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz ich jak najszybsze wprowadzanie w życie. Łącznie ponad 730 mln euro zostanie w ciągu 5 lat przeznaczonych na rozwój branży ICT oraz unowocześnienie administracji publicznej. W ramach CIP uruchomiony zostanie również program Inteligentna Energia, promujący odnawialne źródła energii oraz rozsądne gospodarowanie zasobami energetycznymi. Na te cele Komisja Europejska przeznaczyła aż 727 mln euro.

Pieczę nad projektem sprawuje nasze Ministerstwo Gospodarki, koordynacją zajmie się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, za pośrednictwem Krajowych Punktów Kontaktowych. Szczegóły na stronie internetowej programu ?
www.cip.gov.pl .

Źródło: Portal Innowacji

 
Wstecz