banner1.png

Rozpoczęcie współpracy z Kopalnią Soli

PDF

2009-01-20

Na przełomie roku 2008/2009 popisaliśmy umowę z Kopalnią Soli "Kłodawa" S.A. na wdrożenie motywacyjnego systemu płac dla pracowników pionu marketingu i sprzedaży Kopalni Soli "Kłodawa" S.A.
W zakres opracowania będzie wchodziło:
1.      Analiza procesów organizacyjnych zachodzących w pionie marketingowo-handlowym
2.      Opracowanie propozycji zmian procedur organizacyjnych
3.      Optymalizacja struktury organizacyjnej z punktu widzenia procesów biznesowych
4.      Określenie celów jakościowych i ilościowych, jakie są stawiane pracownikom pionu handlowego
5.      Określenie kluczowych funkcji, uprawnień, obowiązków i zakresu odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy w pionie marketingowo-handlowym
6.      Diagnozę i optymalizację funkcjonujących kanałów dystrybucji
7.      Propozycję zmiany do systemu organizacji pracy
8.      Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych mechanizmów wynagradzania i premiowania pracowników pod względem korelacji z misją firmy i celami na poszczególnych stanowiskach pracy
9.      Opracowanie arkuszy symulacyjnych dla schematów podwyżkowych
10.  W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia badania ankietowego w zakres przeprowadzonych prac wejdą wyniki analizy badania ankietowego pracowników pionu marketingu i sprzedaży.

 
Wstecz