banner1.png

Start projektu

PDF

2009-04-07

 

 

 kapital_ludzkiueefs_l-kolor

 

 

 

 

 

Od 1 kwietnia 2009 roku wystartował projekt p.t. ?Podnoszenie umiejętności osobistych pracowników Platan? współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie 8.1., podziałanie 8.1.1

 

Celem głównym POKL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Działania podejmowane w ramach Programu zmierzają do podnoszenia i rozwijania potencjału podmiotów w obszarach objętych wsparciem EFS.

POKL ma na celu również wsparcie rozwoju potencjału adaptacyjnego, poprzez inwestycje w doskonalenie zawodowe kadr, wzmocnienie ich potencjału i kwalifikacji zawodowych.

 

Poddziałanie 8.1.1  skierowane jest m.in. do przedsiębiorców oraz osób pracujących zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji, umiejętności czy też określeniu potrzeb  w zakresie zarządzania, identyfikacji  potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników. poprzez badania i szkolenia.

 

Mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw potrzebom  firmy Platan, realizujemy projekt, którego głównym celem jest usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem przez kadrę menadżerską ,

utrwalenie zachowań procesowych w organizacji oraz wzrost sprzedaży, poprzez profesjonalizację zachowań marketingowych.

 

Grupą docelową projektu jest kadra zarządzająca oraz kadra handlowa przedsiębiorstwa.

Założone rezultaty to m.in:

- podniesienie efektywności pracy,

- rozwinięcie umiejętności osobistych kadry w zakresie zradzania, komunikacji,

- wzrost motywacji własnej pracy.

 

Jacek Listwan

 

 
Wstecz