banner1.png

Podpisanie umowy na przeprowadzenie szkoleń z budżetowania

PDF

2010-03-23

 

kapital_ludzki

 

 

 ueefs_l-kolor

 

 

 

Od 1 stycznia 2010 roku realizujemy projekt p.t. ?Budżetowanie w oparciu o narzędzia informatyczne? współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie 8.1., podziałanie 8.1.1

W ramach projektu realizowane będą 2-dniowe szkolenia z zakresu budżetowania dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Przewidujemy przeszkolenie 120 osób z terenu województwa mazowieckiego.

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu budżetowania i kontroli oraz nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych, wspierających tworzenie budżetów oraz kontrolowanie.

 

Uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie kierowane jest do kadry menedżerskiej średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

Program szkolenia (zarys)

 

Podczas szkolenia omówione zostanie budżetowanie tradycyjne, jego powstanie i rozwój, klasyfikacje, rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

W części warsztatowej szkolenia, uczestnicy zapoznają się z korzyściami wynikającymi ze stosowania systemu informatycznego w procesie budżetowania. Samodzielnie wykonywane ćwiczenia w systemie informatycznym obejmują swoim zakresem tworzenie budżetów jednostkowych i zbiorczych, statycznych i kroczących oraz przyrostowych i "od zera".

W części poświęconej kontroli wykonania budżetu, uczestnicy zapoznają się z mechanizmami umożliwiającymi badanie odchyleń od budżetu stałego i elastycznego, a także z procesami umożliwiającymi rozliczanie kosztów pośrednich.

Przedstawiona zostanie także alternatywna do budżetowania metoda prognoz kroczących i możliwości jej stosowania w przedsiębiorstwie przy zastosowaniu systemu informatycznego.

 

Warsztaty

 

Podczas szkolenia uczestnicy będą samodzielnie wykonywali ćwiczenia w systemie informatycznym.

 

Pozostałe informacje

 

Czas trwania szkolenia ustalono na 2 dni.

 

 

 
Wstecz