banner1.png

Modyfikacja wspomagająca obliczanie podatku w związku z ustawą o redukcji obciążeń administracyjnych

PDF

Od 1 stycznia 2013 weszła w życie ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U.2012.1342). Wprowadziła ona istotne zmiany, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosowanych systemach rachunkowości.

Szczególne miejsce zajmuje w tej ustawie wprowadzenie art. 15b w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:

„Art. 15b. 1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach."

W związku z dużą zmianą wprowadzoną w ewidencji tym przepisem przygotowaliśmy pierwsze rozwiązanie związane z wspomaganiem obliczenia prawidłowej kwoty podatku dochodowego uwzględniającego powyższe zapisy. Nasza modyfikacja przeznaczona jest dla firm użytkujących Microsoft Dynamics AX w dowolnej wersji. Modyfikacja na chwilę obecną nie uwzględnia modułów produkcyjnych.

 
Wstecz