banner1.png

Klasyfikacja ABC wg innych metod w Microsoft Dynamics AX

PDF

W systemie Microsoft Dynamics AX 2009 zostały dodane nowe metody obliczania klasyfikacji ABC:

 

1. Klasyfikacja ABC wg średniej miesięcznej sprzedaży

   

  Do definicji towaru została dodana kolejna (obok 4 istniejących) metoda klasyfikacji towarów, oparta na średniej miesięcznej sprzedaży (ilościowo). Wartość do klasyfikacji liczona jest wzorem:

  sprzedaż_ilościowo_z podanego_okresu / liczba_miesięcy_w_okresie

   

  2. Klasyfikacja ABC wg średniej miesięcznej sprzedaży i magazynu

   

  Kolejna metoda klasyfikacji towarów, oparta na jest średniej miesięcznej sprzedaży (ilościowo) w podziale na magazyny. Wartość do klasyfikacji liczona tym samym wzorem co wcześniej, z tym że wszystkie obliczenia wykonywane są dla każdego towaru i każdego magazynu oddzielnie.

   

  3. Klasyfikacja ABC wg rotacji

   

  Do definicji towaru została dodana kolejna metoda klasyfikacji towarów, oparta na rotacji za podany okres (wartościowo). Wartość do klasyfikacji liczona jest globalnie dla indeksu zgodnie ze wzorem wzorem:

  12 * sprzedaż_wartościowo_z_podanego_okresu / liczba_miesięcy_w_okresie / stan_wartościowy_magazynu_na_koniec_okresu

   

  4. Klasyfikacja ABC wg zalegania

   

  Do definicji towaru została dodana kolejna metoda klasyfikacji towarów, oparta na liczbie dni zalegania towaru w magazynie, liczonej jako różnica pomiędzy datą ostatniego przyjęcia towaru, a końcem okresu za jaki liczymy klasyfikację. Wartość do klasyfikacji liczona dla indeksu w podziale na wymiar Dostawca zgodnie ze wzorem:

  Liczba_dni_zalegania = Data_końca_okresu – Data_ostatniego_przyjęcia_towaru

   
  Wstecz