banner1.png

Integracja Microsoft Dynamics AX 4.0 z DHL24

PDF

Nowa funkcjonalność umożliwia dwukierunkową integrację systemu MICROSOFT DYNAMICS AX w wersji  4.0 z systemem DHL24 operatora logistycznego DHL w zakresie przesyłek krajowych. Wykorzystany został serwis internetowy DHL24 WebAPI  firmy DHL (jego opis znajduje się na stronie https://dhl24.com.pl/webapi/doc.html).

 

Możliwe jest tu wykonanie bezpośrednio z poziomu AX:

- utworzenie (zdefiniowanie) przesyłki w systemie DHL24 bez wezwania kuriera

- utworzenie przesyłki w systemie DHL24 z jednoczesnym wezwaniem kuriera

- pobranie etykiety logistycznej w żądanym formacie

- usunięcie z systemu DHL24 wcześniej utworzonego żądania

 

Inaczej mówiąc realizowane są funkcje CreateShipment, DeleteShipment oraz GetLabels serwisu DHL24 WebAPI. Do tego celu została stworzona dodatkowa biblioteka DLL będąca „pośrednikiem” pomiędzy MADX 4.0 a serwisem DHL24 WebAPI (MICROSOFT DYNAMICS AX w wersji 4.0 nie ma pełnych możliwości bezpośredniej wymiany danych z serwisami internetowymi - tzw. webservices).

 

Dodatkowo została istotnie rozbudowana kartoteka i formatka listów przewozowych (Rozrachunki z odbiorcami / Informacje / Dystrybucja / List przewozowy), gdyż wersja standardowa nie ma wszystkich niezbędnych informacji do zdefiniowania przesyłki w systemach kurierskich. Do użycia niniejszych funkcji funkcjonalność wysyłek i listów przewozowych w AX nie musi być włączona. Listy przewozowe można wprowadzać „ręcznie” w razie potrzeby.


Została również utworzona dodatkowa kartoteka kosztów transportu, do której mogą być importowane pozycje kosztowe z arkuszy Excel otrzymywanych od operatora DHL w cyklu miesięcznym. Jako uzupełnienie tej kartoteki utworzono raporty umożliwiające analizę kosztów transportu w różnych przekrojach w zestawieniu z wartością przewożonego towaru.

 

Uwaga: Analogiczna integracja jest również możliwa dla wersji MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

 
Wstecz