banner1.png

Funkcjonalności CRM w Microsoft Dynamics AX: Planowanie czasu

PDF

Nowa funkcjonalność przygotowana do wersji 4.0 Microsoft Dynamics AX. Funkcjonalność umożliwia planowanie czasu poprzez rejestrację nadchodzących i wykonanych zadań (zdarzeń).

Dostępne są następujące widoki kalendarzy:

 • Wszyscy / dzień
 • Wszyscy / miesiąc
 • Kalendarz osobisty / dzień
 • Kalendarz osobisty / tydzień
 • Kalendarz osobisty / miesiąc
 • Kalendarz osobisty / miesiąc wg tygodni
 • Kalendarz osobisty / rok
 • Kalendarz osobisty / lista

Pierwsze dwa widoki  umożliwiają zbiorcze przeglądanie kalendarzy wszystkich lub wybranej grupy pracowników. Kalendarze osobiste przedstawiają zdarzenia jednego wybranego pracownika.

Z każdego z nich można zakładać NoweEdytować szczegóły istniejących wpisów zdarzeń.

Podstawowe informacje:

 • Zakładając nowe zdarzenie zawsze należy wypełnić pola Typ zdarzeniaOpisData i godz. OdDo
 • Dla typu „Spotkanie” konieczne jest wypełnienie dodatkowo pól MiejsceTyp kontaNumer konta
 • Dla typu „Ofertowanie” i „Serwis” konieczne jest wypełnienie dodatkowo pól Typ kontaNumer konta
 • Dodatkowo można wypełnić Notatkę oraz dołączyć załączniki (standardowa ikona Obsługa dokumentów na pasku narzędzi)
 • Dla typów „Spotkanie”, „Targi/Konferencje” oraz „Szkolenie/Prezentacja” na zakładce Zaproszenia można wysłać zaproszenia na spotkanie do wybranych pracowników. U zapraszanego pojawia się wówczas zdarzenie typu „Zaproszenie”. Zapraszany może je przyjąć (wówczas typ zmieni się na typ zdarzenia pierwotnego, czyli odpowiednio „Spotkanie”, „Targi/Konferencje” lub „Szkolenie/Prezentacja”) lub odrzucić (wówczas pole Status zmieni się na „Odrzucone”)
 • Każde zdarzenie może następnie zostać oznaczone jako Zrealizowane (pole Status zmienia się na „Zrealizowane” i nie można w nim już nic zmienić), ew. może też zostać Anulowane (status zmienia się na „Anulowane”).
 • Dla typu „Ofertowanie” na zakładce Oferty można przejść bezpośrednio do tworzenia ofert oraz można dołączyć oferty, które były wynikiem tego zdarzenia. Jest to warunek konieczny do oznaczenia zdarzenia jako Zrealizowane.


Kalendarze zbiorcze

Podstawowe informacje:

 • „Wszyscy” oznacza: ci pracownicy, którzy w definicja pracownika (zakładka Przegląd) mają zaznaczone pole „Planowanie aktywne” (chodzi o to, aby nie pokazywać w zbiorczym kalendarzu osób już nie pracujących itp.)
 • Każdy typ zdarzenia ma swój kolor, w lewym dolnym rogu można rozwinąć legendę kolorów
 • W przypadku kliknięcia na którąś kratkę na kalendarzu, w oknie na górze automatycznie zmienia się odpowiednio data i ew. pracownik (w zależności od widoku)
 • Jeśli w tej kratce coś jest (jakiś kolor), to po kliknięciu w oknie na dole wyświetla się skrócona informacja o tym zdarzeniu (pracownik, czas od-do, typ i opis)
 • Ikona dzwonka (ma priorytet) oznacza alert – dotyczy to spotkań i zaproszeń na spotkanie. U zapraszanego pojawia się jak się pojawi zaproszenie lub później zapraszający coś zmieni (np. godzinę lub anuluje spotkanie), u zapraszającego pojawia się gdy któryś z zaproszonych coś zmieni, tzn. zaakceptuje lub odrzuci zaproszenie. Uwaga: zaakceptowanie powoduje u zapraszanego zmianę typu (i koloru) z „Zaproszenie na spotkanie” na „Spotkanie”
 • Ikona listy (kreski) oznacza, że w tym czasie jest więcej zdarzeń (tylko są ukryte „pod spodem”) – trzeba sobie sprawdzić w kalendarzu osobistym / dzień
 • Widoki kalendarza nie odświeżają się automatycznie jeśli są otwarte na ekranie (więc np. ikonka dzwonka „sama nie wyskoczy” u zapraszającego gdy zapraszany zaakceptuje)  – jest do tego guzik Odśwież dane
 • W celu ograniczenia liczby wyświetlanych pracowników do krótszej listy (np. własnego Oddziału), można zdefiniować taką listę (guzik Funkcje / Listy pracowników lub w menu Ustawienia), a następnie ją użyć do filtrowania (guzik Funkcje / Ogranicz do listy)


Kalendarze osobiste

Podstawowe informacje:

 • Posługiwanie się widokami Osobisty / DzieńOsobisty / Tydzień, Osobisty / MiesiącOsobisty / Rok jest analogiczne jak opisane wyżej w przypadku kalendarzy zbiorczych
 • W odróżnieniu od pozostałych widoków kalendarza, widok Osobisty / Lista jest typowo „bazodanowy” (tak jak większość innych w Dynamics AX) i można na nim w standardowy sposób zakładać dowolne filtry, kopiować do excela i robić autoraporty. Służy on wyłącznie do przeglądania zdarzeń

Uwagi:

 • Edytowanie szczegółów zdarzeń możliwe jest wyłącznie przez autora wpisu (o ile zdarzenie nie posiada statusu „Zrealizowane” – wtedy edycja w ogóle nie jest możliwa)
 • Dostęp do poszczególnych widoków kalendarzy oraz definiowania list pracowników, a także możliwość oglądania szczegółów zdarzeń innych pracowników zależy od posiadanych uprawnień i może nie być dozwolone

Uprawnienia

Poza standardowym definiowaniem dostępu do poszczególnych opcji  w menu istnieją 2 dodatkowe klucze zabezpieczeń (dostęp na poziomie Widok lub Edycja):

 • Wszystkie zdarzenia - możliwość dostępu do szczegółów zdarzeń wszystkich innych pracowników
 • Zdarzenia w dziale – możliwość dostępu do szczegółów zdarzeń wszystkich pracowników mających przypisany ten sam dział co dana osoba
 
Wstecz