banner1.png

Microsoft Dynamics AX-Transport

PDF

2005-09-05

Jedną z podstawowych zalet naszego rozwiązania jest możliwość współpracy z zewnętrznym systemem GPS Monitoringu Floty. System Monitoringu Floty jest odpowiedzialny za wyznaczenie trasy dojazdu z miejsca załadunku do miejsca wyładunku oraz na bieżąco przekazuje informacje o położeniu ciągników oraz ich danych eksploatacyjnych (np. stanie licznika, ilości paliwa w zbiorniku, przerwach).

 

ZARZĄDZANIE FLOTĄ

Jednym z najbardziej istotnych zadań polityki flotowej firm jest obniżanie kosztów związanych z eksploatacją samochodów. Moduł Zarządzania Flotą zawiera szereg danych umożliwiających optymalizację eksploatacji ciągników siodłowych oraz naczep.

 

Elementy składowe opisujące flotę:

-          Ciągniki - Kartoteka ciągników zawiera pełen zestaw danych opisujących ten element taboru,

-          Naczepy - Kartoteka naczep, analogicznie jak ciągników zawiera pełen zestaw danych opisujących

-          Zestawy - Zestaw transportowy jest to komplet: ciągnik i naczepa. W przypadku integracji z systemem GPS Monitoringu Floty lub ?ręcznego? wprowadzania do systemu meldunków o najważniejszych zdarzeniach (np. załadunek / rozładunek) ? ostatnie zarejestrowane położenie zestawu wyświetlane jest dodatkowo na mapie.

-          Opony

-          Akumulatory

-          Wyposażenie dodatkowe

-          Dokumenty

-          Działania

-          Rozliczenie szkód

-          Zlecenia serwisowe

-          Moduł serwisu

-          Rozliczenie kierowców

 


ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

 

Do podstawowych funkcji realizowanych przez moduł Zarządzania Transportem należy zaliczyć:

 

?          Rejestrację zleceń klientów

?          Wyznaczanie i kompletowanie ładunków, które mają być przewożone

?          Wyznaczanie tras, po których ma się odbywać przewóz towarów

?          Wycenę usług transportowych (koszty i ceny sprzedaży)

?          Planowanie transportu (harmonogramowanie zestawu: trasa, ładunek, ciągnik, naczepa, kierowca)

?          Przygotowanie dokumentów przewozowych

?          Generowanie zleceń dla przewoźników zewnętrznych (w przypadku, gdy zlecenie klienta nie będzie realizowane przy pomocy taboru własnego)

?          Ewidencję i kontrolę stanu realizacji dostaw (i w efekcie zleceń klientów)

?          Przygotowanie fakturowania klientów

 

Elementy składowe zarządzania transportem

-          Strefa

-          Warunki przeładunku

-          Warunki przewozu

-          Klasa przewozowa towaru

-          Taryfa

-          Lokalizacja

-          Zlecenie

-          Dostawa

-          Ładunek (plan)

-          Trasa

 

 

Przepływ działań


 

-          Rejestracja zleceń klientów

-          Wyznaczanie i kompletowanie ładunków

-          Konsolidowanie dostaw w ładunki

-          Wybór zestawu transportowego

-          Wycena usług transportowych

-          Automatyczne planowanie i optymalizacja transportu

-          Przygotowanie dokumentów przewozowych

-          Generowanie zleceń dla przewoźników zewnętrznych

-          Ewidencja i kontrola stanu realizacji dostaw

-          Przygotowanie fakturowania klientów

 

 

Nasze oprogramowanie na innych stronach

 
Wstecz