banner1.png

Zawód szansą na lepsze życie

PDF

2009-01-23
Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 23/01/2009 podpisaliśmy umowę dotacji na realizację projektu ?Zawód szansą na lepsze życie?

Nasz projekt adresowany jest do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku. Nasi potencjalni beneficjenci to młodzież, zagrożona przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa, która po bardzo często nie jest w stanie zakończyć nauki w szkołach zawodowych i powiela przykład rodziców zasilając szeregi bezrobotnych.

 

Głównym celem naszego projektu będzie podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zapewnienie uczniom mającym problemy w nauce, głównie z terenów wiejskich opieki psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego, oraz zorganizowanie zajęć z ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i autoprezentacji. Poprzez nabycie nowych kompetencji zawodowych młodzież zostanie lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy.

Celami szczegółowymi będą:

?          rozwinięcie umiejętności osobistych: komunikacyjnych, organizacyjnych

?          zrozumienie zasad kierowania własnym życiem i rozwojem

?          wzrost umiejętności lepszego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej dzięki zdobyciu nowych umiejętności zawodowych

?          wejście na rynek pracy w ramach przeszkolonych zawodów (rzemiosło ? stolarstwo i drobne przedmioty użytkowe; opiekunka dla dzieci i osób starszych; usługi cateringowe)

 

 
Wstecz