banner1.png

PIVOTAL FMCG Branża Mięsna i Drobiarska

PDF

2005-08-17

PIVOTAL FMCG

Branża Mięsna i Drobiarska

Przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne działające na współczesnym rynku mięsnym i drobiarskim stale podejmują działania służące podniesieniu konkurencyjności i jakości świadczonych przez nie usług. Rosnąca na rynku konkurencja sprawia, że na wybór klienta wpływa wiele czynników: jakość sprzedawanego mięsa, różnorodność produktów, niska cena. Rozwiązanie adresowane jest do przedsiębiorstw, które stoją przed koniecznością usprawnienia działań pracowników, obniżenia kosztów, zwiększenia dochodów i poprawienia skuteczności podejmowanych decyzji wynikających z:

        Wysokich kosztów sprzedaży,

        Niskiej marży netto,

        Braku skutecznego nadzoru nad pracownikami terenowymi,

        Słabą znajomością dostępności własnych produktów na rynku,

        Słabą znajomością konkurencji i własnej pozycji u klientów (detalicznych i hurtowych),

 

Proponowane przez Pivotal Polska rozwiązanie obejmuje wszystkie główne elementów działalności przedsiębiorstwa w branży mięsnej i drobiarskiej jednym spójny system pozwalającym:

 - efektywnie zarządzać i nadzorować sprzedażą mięsa, drobiu, wędlin, skupu żywca poprzez sieć hurtowni, sklepów i przedstawicieli handlowych;

 - prognozować wielkość sprzedaży;

 - utrzymać wysokie standardy jakościowe oferowanego asortymenty np.: normy przechowywania mięsa i wędlin;

 - analizować konkurencje i ich rynkowe działania;

 - skutecznie promować własną markę;

 - obniżać koszty sprzedaży.

 W praktyce oznacza to, że rozwiązanie pozwala zarządzać każdym etapem sprzedaży zaczynając od wyszukania i segmentacji klientów, zbierania zamówień, monitorowania cen produktów własnych i konkurencji, dystrybucję produktów, Van-selling, zarządzanie biurem obsługi klienta aż po ściąganie należności .

 

Główne elementy rozwiązania Pivotal  FMCG  Branża Mięsna i Drobiarska to:

 

        Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta i zbierania zamówień ? Pivotal Contact Center

        Obsługa sprzedaży mobilnej (system dla przedstawicieli handlowych) ? Pivotal Sprzedaż Mobilna

        Pivotal Management Portal: Portal dla kierownictwa dający bieżące informacje o rentowności poszczególnych klientów i produktów oraz realizacji zadań handlowych i marketingowych przez zespoły sprzedaży

        System windykacji ? pozwalający na bieżące śledzenie zaległości płatniczych przez dział finansowy i przedstawicieli handlowych oraz automatyzujący i standaryzujący procedury windykacyjne

        Hurtownie danych - Business Intelligence

 

System Pivotal FMCG Branża Mięsna i Drobiarska zwiększa efektywność przedstawicieli handlowych poprzez planowanie i nadzór realizacji trasówek, zadań marketingowych, bieżący nadzór nad spływem zamówień. Telefoniczne Centrum Zbierania Zamówień pozwala na kilkakrotne obniżenie kosztów pozyskania zamówień na ?stałe? produkty (doświadczenia wskazują, że drogą telefoniczną można efektywnie zbierać do 40%-60% zamówień) umożliwiając przedstawicielom handlowym skuteczniejszą pracę przy rozszerzaniu oferty i pozyskaniu nowych klientów.

Dzięki oparciu obu modułów na wspólnej bazie danych zapewniony jest pełen przepływ danych pomiędzy przedstawicielami handlowymi i tele-centrum umożliwiający śledzenie pozyskanych zamówień, przydzielanie zadań i wizyt.

Niskie marże dominujące na tym rynku zmuszają kierownictwo firm do szczególnie uważnego śledzenia opłacalności poszczególnych produktów i klientów. Pivotal Portal Management to rozwiązanie pozwalające na szybką identyfikację zarówno produktów i klientów generujących stratę jak i tych najbardziej rentownych, ułatwiając skuteczne zarządzanie ofertą handlową i działem sprzedaży.

                Istotnym uzupełnieniem zarządzania sprzedażą jest system windykacji należności. Duże rozdrobnienie odbiorców, długie terminy płatności i częsta nierzetelność odbiorców sprawia że jest ważny element działalności firm w branży mięsnej i drobiarskiej. Moduł windykacji umożliwia bieżące śledzenie spływu należności oraz pełną obsługę postępowania windykacyjnego aż po windykacji sądowej włącznie.

 

 

Główne korzyści z wdrożenia rozwiązania Pivotal FMCG

 Branża Mięsna i Drobiarska

 

Obniżenie kosztów pozyskania zamówienia

 

 

Koszt pozyskania zamówienia przez Telefoniczne Centrum Zbierania Zamówień jest kilkakrotnie niższy niż w przypadku zamówień zbieranych przez przedstawicieli handlowych. Integracja z Systemem Sprzedaży Mobilnej zapewnia dostęp do aktualnych informacji przez przedstawicieli handlowych i daje możliwość wielostronnej komunikacji

Skuteczny nadzór na pracą przedstawicieli

Praca aplikacji w trybie on-line (lub off-line) umożliwia kierownictwu wgląd w realizację wizyt i wyznaczonych działań w czasie rzeczywistym, dając jednocześnie możliwość interwencji jeszcze przed zakończeniem dnia pracy.

W projektach prowadzonych przez naszą firmę udało się podnieść liczbę wizyt przedstawicieli z 12 do 20 dziennie

Obniżenie kosztów sprzedaży

Monitorowanie spływu należności i skuteczna windykacja pozwala znacznie ograniczyć koszty tzw. kredytu kupieckiego

Monitoring produktów własnych i konkurencji

Aktualna informacja o dystrybucji własnych produktów ma szczególne znaczenie w okresach promocji i wprowadzania nowości, pozwalając na szybką interwencję w celu uzupełnienia braków.

Daje również możliwość podjęcia szybkich decyzji w przypadku agresywnych działań konkurencji.

 

Skalowalność

 

 

System wykorzystywany jest zarówno przez niewielkie, np. regionalne oddziały wykorzystujące 10-20 stanowisk jak i duże korporacje (największa instalacja 6000 stanowisk). Systemy te istnieją w różnych konfiguracjach zarówno jako systemy centralne jak i rozproszone.

 

Szybkość i łatwość wprowadzania zmian

 

System Pivotal dostarczany jest wraz z narzędziem przy pomocy, którego został zbudowany i narzędziem do opracowywania raportów. Prosty graficzny interfejs obu narzędzi pozwala na szybkie opanowanie zasad modyfikowania systemu i samodzielne i natychmiastowe wprowadzanie niezbędnych zmian w systemie.

Daje to możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rynku.

 

Bezpieczeństwo inwestycji

 

Firma Pivotal Corporation przeznacza, co roku, kilkanaście milionów dolarów na rozwój i doskonalenie systemu. Nakłady te mają w najbliższych latach ulec podwojeniu.

Bezpieczeństwo ciągłości obsługi i serwisu na rynku polskim zapewniają duże firmy integratorskie będące partnerami handlowymi i wdrożeniowymi firmy Pivotal Polska.

 

Sprawna integracja z innymi systemami

 

Nowoczesna technologia wymiany danych (EDI, XML, html, Middleware) zaimplementowana systemie Pivotal zapewnia sprawną wymianę danych z innymi systemami.

 

 

 
Wstecz