banner1.png

Targit - Inteligentne analizy dla każdego

PDF

2007-10-31

Celem aplikacji jest umożliwienie jak największej liczbie osób w organizacji tworzenia i dystrybuowania zaawansowanych analiz. Najważniejszym cechą, która to ułatwia jest bardzo przyjazny dla użytkownika interfejs programu, prosty w obsłudze, intuicyjny i interaktywny. Został on zaprojektowany z myślą o osobach decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.

 

Korzyści z używania TARGIT

ü     Zawsze aktualna wiedzę do podejmowania decyzji

ü     W pełni wykorzystywane jest dotychczasowe doświadczenie firmy

ü     Wszyscy pracownicy w firmie korzystają z tych samych informacji ? niezależnie od tego, w jakim kraju i miejscu na świecie się znajdują ? nawet różnice językowe nie stanowią przeszkody

ü     Decyzje są podejmowane w oparciu o fakty, a nie przypuszczenia

ü     Firma działa bardziej dynamicznie dzięki szerokiemu dostępowi do informacji

 

Produkty w TARGIT Analysis Suite

 

TARGIT jest rozwiązaniem opartym o ANT serwer. Serwer ten zbiera dane ze wszystkich systemów informatycznych w firmie, przygotowuje je do porównań i analiz oraz wykonuje serię kalkulacji ustawionych podczas konfiguracji.

 

TARGIT Analysis

Jest to narzędzie do analiz dla wymagających użytkowników ? szczególnie dla kluczowych pracowników firmy. Pozwala ono zarówno na szybki ogląd całej sytuacji firmy, jak i na dotarcie do najdrobniejszych szczegółów. Odbywa się to w sposób intuicyjny, dzięki przyjaznemu interfejsowi klienta Windows. Użytkownicy nie marnują swojego czasu, wyniki są prezentowane w zrozumiały, graficzny sposób.

 

TARGIT Analysis Report

To narzędzie jest logicznym rozszerzeniem TARGIT Analysis. Raporty i analizy są przygotowywane w ciągu kilku minut i dostarczone do właściwych osób w całej organizacji. Dane w raportach nie są jednak statyczne. Osoba, do której zostaną one dostarczone może zagłębić się w analizę wyników i wyciągać własne wnioski. Raportowanie może zostać zautomatyzowane w taki sposób, aby dostarczać raporty w regularnych odstępach czasu lub po prostu informować użytkowników o istotnych czynnikach biznesowych.

 

TARGIT Analysis NET

TARGIT Analysis w środowisku przeglądarki internetowej. Rozszerzenie to umożliwia pracę w Internecie z dowolnego miejsca na świecie, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa danych. Analysis NET jest zaprojektowany tak, aby sprostać typowym potrzebom zdalnych użytkowników.

 

TARGIT Excellerator

Wszystkie dane z TARGIT Analysis mogą być importowane bezpośrednio do programu Microsoft Excel i tam dalej przetwarzane.

 

Integracja

TARGIT działa w bliskiej współpracy z Microsoft. Wszystkie rozwiązania TARGIT bazują na technologii Microsoft. Na przykład ostatnia wersja TARGIT Analysis Report integruje się z Microsoft Reporting Services, które jest ważnym rozszerzeniem do platformy Microsoft SQL serwer.

 

 

TARGIT odpowiada na następujące pytania:

ü     Jakie są trendy w relacjach z moimi dostawcami i co można zrobić, żeby je poprawić?

ü     Które projekty wymagają lepszego zarządzania i którzy menadżerowie trzymają się swoich budżetów i prognoz? Co robią źle, a co dobrze?

ü     Jakie są kluczowe powody strat na linii produkcyjnej? I jaki wpływ mają one na czysty zysk w mojej firmie? (w podziale na każdy produkt)

ü     Jakie kampanie marketingowe miały najlepsze rezultaty, a kosztowały najmniej?

ü     Który sprzedawca sprzedał najwięcej produktów X do klientów Y?

ü     Które zamówienia w moim lejku sprzedaży są warte tego, aby skierować do nich największe zasoby firmy?

 

 

TARGIT posiada ponadto wiele innych cech, które stanowią o jego wyjątkowości na rynku aplikacji Business Intelligence:

ü     Kreatory ?Chiałbym przeanalizować?? i ?Chciałbym utworzyć raport?? ? cecha pozwalająca w łatwy sposób tworzyć raporty i analizy, wybierając krok po kroku poszczególne elementy, aż do uzyskania pożądanego efektu. (Meta Morphing)

ü     Agenci Powiadamiania, którzy śledzą, czy określone wartości założonych parametrów nie zostały przekroczone

ü     Prognozy budowane z wykorzystaniem regresji liniowej

ü     Dynamiczne kalkulacje, które mogą być budowane z wykorzystaniem ?listy najlepszych? lub ?listy najgorszych? (włączając analizę Pareto)

ü     Wsparcie dla okresów dynamicznych ? pozwala wykorzystywać okresy typu ?bieżący miesiąc?, ?od początku roku? itp.

ü     Wsparcie dla funkcji drążenia danych (drill through), która wyświetla aktualne dane źródłowe, np. konkretne faktury lub dokumenty finansowe w systemie księgowym

ü     Wsparcie MS Reporting Services

ü     Raportowanie w oparciu o tabele przestawne, wiele zaawansowanych opcji formatowania oraz eksportowanie danych do kilku formatów plików (HTML, MHTML, CSV, TIFF, XML, PDF, XLS)

ü     Planowanie automatycznie generowanych raportów, np. raport sprzedaży może być tworzony automatycznie w każdy poniedziałek rano i rozsyłany w formie elektronicznej, bez żadnych dodatkowych czynności ze strony użytkownika

ü     Integracja z Microsoft Office 

ü     Eksport danych z analizy do plików w formacie: MS Excel, CSV, XML

ü     Możliwość kopiowania obiektów graficznych do innych aplikacji, np. MS Word, Power Point

ü     Funkcje prezentacji ? łatwość prezentowania analiz i raportów bezpośrednio w prezentacji MS Power Point

 
Wstecz