banner1.png

Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX-Przetwórstwo Mięsne

PDF

2005-08-01

Microsoft Dynamics AX - Przetwórstwo Mięsne jest kompleksowym systemem informatycznym wspierającym zarządzanie przedsiębiorstwem branży mięsnej i drobiarskiej. System jest przeznaczony dla producentów oraz dystrybutorów wyrobów mięsnych i drobiarskich. Udostępniając informacje potrzebne do podejmowania decyzji rozwiązanie Microsoft Dynamics AX - Przetwórstwo Mięsne pozwala firmom branży mięsnej i drobiarskiej lepiej kontrolować koszty, umożliwia zwiększenie efektywności działań i daje przewagę nad konkurencją dzięki poprawie poziomu sposobu zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Rozwiązanie Microsoft Axapta - Przetwórstwo Mięsne oparte jest o działania wyszczególnione na poniższym schemacie blokowym.

 

 

 

ZAKUP

 

?          Rejestracja skupu żywca ? ewidencja ilościowo/wagowa przyjęć na magazyn żywca, z oznaczeniem partii (zazwyczaj dostawca + data); rejestracja na terminalach wagowych

?          Rejestracja uboju ? ewidencja ilościowo/wagowa: na wejściu sztuki/waga żywa, na wyjściu półtusze/waga WBC; wskazanie/śledzenie partii, określenie mięsności; rejestracja w połączeniu z terminalami wagowymi i urządzeniem do klasyfikacji mięsności

?          Wystawianie faktur RR

?          Rejestracja zakupów pozostałych ? przyjęcia ilościowo/wartościowe na wybrane magazyny

MAGAZYN SUROWCÓW

?          Prowadzenie kartotek magazynowych surowców produkcyjnych oraz pozostałych materiałów i towarów z możliwością śledzenia partii

?          Ewidencja ruchów magazynowych (wydania na produkcję, przesunięcia magazynowe, przyjęcie z produkcji półproduktów i wyrobów, wydania do własnych hurtowni, inne); emisja dokumentów magazynowych z automatyczną aktualizacją kartotek stanów magazynowych i kont księgowych; rejestracja w połączeniu z terminalami wagowymi

?          Możliwość prowadzenia inwentaryzacji wraz z protokołem różnic, automatyczną korektą stanów magazynowych i księgowaniem korekt

?          Możliwość przeceny/przeszacowania grup lub poszczególnych towarów na poziomie stanów magazynowych lub wybranych transakcji

?          Możliwość planowania zaopatrzenia pod minimalny stan zapasów lub prognozy sprzedaży


PRODUKCJA

?         Rejestracja zamówień od odbiorców z możliwością wygenerowania zamówień do produkcji

?         Śledzenie stopnia realizacji zamówienia wraz z generowaniem dokumentów dla magazyniera w celu przygotowania dostawy

?         Ewidencja wydania wyrobów pod zamówienie; rejestracja w połączeniu z terminalami wagowymi i/lub czytnikami kodów kreskowych

?         Rozliczanie i analiza produkcji w oparciu o receptury produkcyjne (wydajności, zyski, straty) na każdym rejestrowanym stanowisku pracy

 

SPRZEDAŻ

?          Rozbudowany system zestawień sprzedaży, zakupów i innych ruchów magazynowych w układzie ilościowym i wartościowym, wg grup lub konkretnych indeksów materiałowych, w podziale na grupy lub konkretnych kontrahentów; możliwość ograniczenia zestawień do wybranych rodzajów operacji, magazynów itp.

 

?          Pełna ewidencja rozrachunków (rejestr należności i zobowiązań) z możliwością śledzenia terminów płatności i rozliczania zapłat częściowych; analiza okresów przeterminowania; naliczanie karnych odsetek; wsparcie procesu windykacji (kilkustopniowe przebiegi monitowania)

         

?          Obsługa ewidencji obrotu handlowego z krajami UE ? prowadzenie pełnej sprawozdawczości Intrastat i VAT-UE wraz z generowaniem odpowiednich deklaracji (w tym Intrastat w formie pliku XML)

?          Obsługa ewidencji obrotu handlowego z krajami spoza UE z uwzględnieniem specyfiki prawnej VAT takiego obrotu (rejestracja dokumentów SAD, VAT od importu usług itp.)

?          Rozbudowany system analiz oraz raportowania z możliwością dostosowywania raportów do potrzeb użytkownika. Istnieje kilka poziomów ingerencji w kształt raportu: od zakładania własnych filtrów, podsumowań i kolejności sortowania do pełnej ingerencji przy użyciu wbudowanych narzędzi programistycznych

?          Kartoteka kontrahentów ? w przypadku grup kapitałowych może być wspólna dla wszystkich firm w ramach grupy. Umożliwia to właściwą kontrolę należności oraz prowadzenie spójnej polityki limitów kredytu i rabatów handlowych. Zapobieganie powtarzania się kontrahentów oparte jest zwykle na numerze NIP, aczkolwiek niewielkim nakładem pracy można zmienić/wzbogacić sprawdzanie unikalności o inne informacje (np. regon, kod pocztowy itp.)

?          Możliwość ewidencji rozrachunków z odbiorcami lub dostawcami sporadycznymi bez konieczności ujmowania pełnych danych w kartotece kontrahentów

?          Katalog indeksów materiałowych z rozbudowanym systemem opisów, cenników, upustów procentowych i wartościowych; cenniki i upusty definiowane dla grup kontrahentów lub konkretnych klientów z dokładnością do grup lub konkretnych towarów

 

 
Wstecz